viša online škola ekonomije

viša online škola ekonomije je web kutak koji pruža jezgrovit pregled osnovnih ekonomskih kategorija, namijenjen budućim studentima i pojedincima koji su zainteresovani za teoretsku ili praktičnu dimenziju ekonomije.

Administrator web sajta viša online škola ekonomije je rođen 1981. godine u Tuzli. Osnovno i srednje obrazovanje je stekao u Lukavcu. Na Univerzitetu Marmara u Istambulu je studirao menadžment i organizacione nauke. Diplomirao je na smjeru Marketing Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Aktivno govori engleski i turski jezik. Živi i radi u Sarajevu.

PRIMJENA