viša online škola ekonomije

viša online škola ekonomije je web kutak koji pruža jezgrovit pregled osnovnih ekonomskih kategorija, namijenjen budućim studentima i pojedincima koji su zainteresovani za teoretsku ili praktičnu dimenziju ekonomije.

Ekonomija svoj historijski put veže za učenja antičkih filozofa, preko srednjovjekovnih skolastičara i kanonista do modernih ekonomista.

U skladu sa različitim stepenom ekonomskog razvoja, razvijali su se i različiti teorijski i praktični pristupi ekonomskim problemima i izazovima.

Ocem ekonomije se smatra Adam Smith - začetnik škole klasične ekonomije.

Najpoznatije škole ekonomije su:

  • antička ekonomija,
  • srednjovjekovna ekonomija,
  • merkantilistička škola,
  • klasična škola,
  • neoklasična škola,
  • marksizam,
  • austrijska škola,
  • kejnzijanizam,
  • čikaška škola, i
  • neoliberalizam.

Postoje i manje poznate škole ekonomije. Također, napomenimo da čak ni svi svi pripadnici jedne ekonomske škole ne razmišljaju na identičan način, već i između njih postoje određena odstupanja, što potiče od složenosti ekonomije.

PRIMJENA